Recenzori interni și externi

Lect. univ. dr. ANDRIAN ALEKSANDROV, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „St. Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria (andr_bg@yahoo.com)

Pr. Conf. univ. dr. NICUȘOR BELDIMAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti (prnbeldiman@gmail.com)

Pr. Prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (cristi.ioja@yahoo.com)

Pr. Conf. univ. dr. OCTAVIAN MOŞIN, Universitatea de Stat din Republica Moldova (mosin.octavian@gmail.com)

Pr. Conf. univ. dr. NICOLAE MOȘOIU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (nicolaemosoiu@yahoo.com)

Pr. Dr. CONSTANTIN POGOR, Institut de théologie orthodoxe „Apôtre Paul” (Bruxelles, Belgia), „Centre Orthodoxe d’études et de recherches «Dumitru Stăniloae»” (Paris, Franța), Orthodoxe Parochie „Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne” – Gent (Aalst), Bruxelles, Belgia, Orthodoxe Parochie „Heiligi apostel Andreas en Heilige Materne” – Gent (Aalst) (constantinos10@gmail.com)

Prof. Dr. MATEUSZ POTOCZNY, Facultatea de Teologie, Universitatea din Opole, Polonia (matteopotoczny@gmail.com)

Dr. MARIAN GHEORGHE SIMION, Institutul pentru Studii de pace în Creștinismul răsăritean, Harvard, SUA (msimion@orthodoxpeace.org)

Pr. Conf. univ. dr. CRISTIAN SONEA, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (cristi_sonea@yahoo.com)

Pr. Conf. univ. dr. SORIN ȘELARU, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București/ Représentation de l’Église Orthodoxe Roumaine auprès des institutions européennes, Bruxelles (selarus@gmail.com)

Pr. Prof. univ. dr. IOAN CRISTINEL TEȘU, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (tesu_i@yahoo.com)

Pr. Lect. univ. dr. MARIAN VILD, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti (marianvild@yahoo.de)