Istoric

Revista Mitropolia Olteniei este buletinul oficial al Arhiepiscopiei Craiovei, Arhiepiscopiei Râmnicului, Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Episcopiei Slatinei şi Romanaților şi al Facultăţii de Teologie din Craiova. A fost fondată în anul 1950, imediat după reactivarea Mitropoliei Olteniei, apărând fără întrerupere până astăzi.

În primul număr din anul inaugural, Redacția prezenta împrejurările care au dus la publicarea acestei reviste: „Începând cu numărul de faţă, cele două eparhii oltene, Arhiepiscopia Craiovei şi Episcopia Râmnicului şi Argeșului, vor avea acelaşi Buletin oficial prin contopirea «Buletinului Mitropoliei Olteniei» şi «Îndrumătorul Eparhial» al Episcopiei Râmnicului şi Argeșului. Faptul în sine se datorează unor rațiuni de ordin economic, dar împrejurarea aceasta deschide şi posibilitatea unei interesante întâlniri pe câmpul duhovnicesc. Chiar de la prima întâlnire cerută de tipărirea noii publicații, s-a văzut folosul acestor consfătuiri. «Mitropolia Olteniei» va aduna în cuprinsul său, în prima parte, lucrări ale tuturor preoților care iubesc slova scrisă. Din foile deschise ale aceleiaşi cărţi se va revărsa prisosul de simțire duhovnicească al cugetului oltenesc grupat lângă cele două scaune vlădicești. În partea a doua, Buletinul va îndruma şi va reflecta viaţa noastră bisericească administrativă. Nu poate rămâne nemărturisită, dar bucuria de a nădăjdui să se culeagă, din împrejurarea care ne adună la acelaşi izvor scris, folosul dorit şi de unii şi de alţii” (Revista Mitropolia Olteniei, anul I, Nr. 1, Iulie-August, 1950, p. 1).  

Prin studiile şi articolele promovate, revista a contribuit activ la intensificarea şi creșterea valorică a activităţii teologico-academice de pe cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Astfel, de-a lungul timpului, nume importante ale teologiei şi culturii româneşti au publicat în paginile revistei: Mitropolitul Nestor Vornicescu, Mitropolitul Tit Simedrea, Mitropolitul Irineu Popa, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Pr. Nicolae Steinhardt, Prof. Nicolae Chiţescu, Diac. Prof. Nicolae Nicolaescu, Pr. Prof. Vladimir Prelipceanu, Pr. Prof. Nicolae Neaga, Pr. Prof. Dumitru Călugăr, Pr. Prof. Ioan Gh. Savin, Pr. Prof. Ioan G. Coman, Pr. Prof. Emilian Vasilescu, Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Pr. Prof. Liviu Stan, Pr. Prof. Ene Branişte, Prof. Dr. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă, Diac. Dr. Petru David, Pr. Dumitru Bălaşa, Prof. Dr. Nicolae Stoicescu, Pr. Prof. Th. M. Popescu, Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Prof. Radu Creţeanu, Prof. Nicolae Bănescu, Pr. Marin Branişte, Prof. Ioan Ionescu, Arhim. Veniamin Micle, Prof. Alexandru Zub etc.

După înființarea Facultăţii de Teologie din Craiova, în anul 1992, Revista Mitropolia Olteniei a cunoscut o puternică dezvoltare, crescând numărul articolelor științifice, prin contribuția adusă de cadrele didactice universitare craiovene. Au început să apară şi numeroase publicații în limbi străine, precum şi articole ale unor profesori de prestigiu de peste hotare. De asemenea, toate studiile sunt însoțite de câte un rezumat într-o limbă de circulație internațională şi de cuvinte cheie în limba română şi în limba engleză.

Începând cu 2008, odată cu instalarea în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Înaltpreasfințitul Dr. IRINEU POPA, Membru de Onoare al Academiei Române şi Preşedinte al Revistei Mitropolia Olteniei, a imprimat un plus de calitate prestigioasei publicații. Tipărită în condiții grafice de excepție, număr de număr Revista Mitropolia Olteniei aduce în actualitate studii, articole, predici, traduceri şi recenzii valoroase care fac cinste Bisericii din Oltenia şi nu numai.

Cu alte cuvinte, Revista Mitropolia Olteniei și-a depășit demult caracterul de revistă provincială. Dovadă este materialul imens de interes național și internațional. Colectivul de redacție a avut permanent în vedere să mențină un echilibru între disciplinele tradiționale ale învățământului teologic. Cu precădere, analizând autorii care au publicat în perioada 2015-2019, putem observa atragerea de colaboratori cu renume internațional, făcând cinste publicației Mitropolia Olteniei: Prof. univ. dr. SEBASTIAN BROCK, Facultatea de Studii Orientale, Universitatea din Oxford, Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. MARTIN TAMCKE, Facultatea de Teologie, Georg-August-Universität Göttingen, Academician RĂZVAN THEODORESCU, Academia Română, Prof. Univ. Dr. MIHAIL TRITOS, Facultatea de Teologie din Tesalonic, Grecia, Prof. Dr. MATEUSZ POTOCZNY, Facultatea de Teologie, Universitatea din Opole, Polonia etc.    

Rubricile tradiționale ale Revistei noastre sunt următoarele: 

Pastorale: secțiunea această a Revistei este special dedicată pastoralelor semnate de către ÎPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, ÎPS Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, PS Dr. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și PS Dr. Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, scrise cu ocazia marilor sărbători de peste an: la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos și la sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.  

Studii: partea cea mai largă a Revistei este rezervată studiilor. În Revista Mitropolia Olteniei tematicile studiilor sunt diverse și acoperă întreaga diversitate a teologiei academice: Dogmatică, Morală, Drept Canonic, Liturgică, Patrologie, Catehetică, Biblice, Misiologie, Apologetică etc. De asemenea, sunt publicate și studii din alte domenii, cum ar fi: arte vizuale, filologie, filosofie, istorie și muzică.

Traduceri și Diortosiri: în această secțiune sunt publicate traduceri din limbi care nu mai sunt folosite azi în circulație, cum ar fi texte din limba greacă, din limba latină, din limba ebraică sau chiar din limba siriacă. În acest fel, putem dispune de texte la care nu avem acces în limba română sau nici măcar într-o limbă de circulație internațională.

Predici, Comentarii, Meditații: fiecare număr al revistei conține cel puțin o predică, legată de un eveniment eclezial din perioada în care se redactează respectivul număr. Totodată, aici este anunțată trecerea la cele veșnicie a unui preot, profesor, teolog sau a unei mari personalități.

Cărți și Reviste, Lansări editoriale și Recenzii: partea cea mai importantă a acestei secțiuni a Revistei o reprezintă recenziile noilor cărți publicate, atât la Editura Mitropolia Olteniei cât şi la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate, care au rolul de a aduce în atenția cititorilor noștri noi scrieri în domeniul teologiei şi nu numai.

Eveniment: în această ultimă parte sunt amintite cele mai importante evenimente (culturale, științifice, teologice) desfășurate în recenta apropriere a momentului de publicare a noului număr al Revistei. În prezent, Revista Mitropolia Olteniei apare de trei ori pe an (nr. 1-4 ianuarie-aprilie, nr. 5-8 mai-august și nr. 9-12 septembrie-decembrie), fiind acreditată de CNCS în categoria B (codul PN-II-ACRED-AR-2011-0109, ISSN 1013-4239: http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/teol.rev_.01.2013.pdf). În perioada 2015-2019, în urma eforturilor susținute de a crește prestigiul național și internațional, cu un nou colegiu de redacție de excepție, începând cu data de 6 iulie 2018, Revista Mitropolia Olteniei a fost indexată în baza de date internațională ERIH PLUS.