Declarație de etică

1. Condiții privind publicarea, etica și conduita profesională

Toate articolele trimise spre publicare trebuie să includă titlul profesional, poziția didactică, afilierea instituțională, informații de contact, și adresa de e-mail. Trimiterea spre publicare în Revista „Mitropolia Olteniei” a unui material presupune asumarea faptului că acesta nu a mai fost publicat, dar și a faptului că nu mai este trimis spre publicare în altă parte. Este interzisă publicarea aceluiași articol sub același titlu sau chiar sub un titlu diferit în altă revistă.

2.Răspunderea autorilor

Autorii au răspundere exclusivă pentru conţinutul articolului. Autorii sunt invitaţi să participe la procesul de revizuire prin modificarea manuscrisului original, în funcție de recomandările specifice, instrucţiunile tehnice, problemele de interpretare şi să furnizeze referinţele suplimentare având în vedere îndrumările date de recenzori şi editori. Colegiul de redacţie va re-examina manuscrisele care sunt acceptate după modificare. Colegiul de redacţie decide acceptarea sau respingerea unui material, iar contestațiile nu sunt admise.

3. Răspunderea editorilor

Editorii au responsabilitatea completă şi autoritatea de a respinge/accepta un articol. Trebuie știut că materialele considerate în afara scopurilor editoriale anunțate ale Revistei sau sunt lipsite de interes pentru cititori, nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Această situație nu reflectă neapărat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editorială a Revistei. Autorii vor fi înștiințați dacă textele sunt înaintate pentru procesul de recenzare.  

4. Plagiatul

Plagiatul este interzis. Revista „Mitropolia Olteniei” aderă la politicile internaționale împotriva plagiatului. Înainte de a trimite articolele recenzorilor, sunt mai întâi verificate pentru plagiat de către un membru al echipei editoriale. Consiliul de redacție al revistei va respinge imediat lucrările care conduc la plagiat.

5. Politica de acces

Revista „Mitropolia Olteniei” nu oferă acces conținutului său decât în baza autentificării obținute în prealabil. 

6. Copyright

a. Autori vor avea în vedere respectarea drepturilor de copyright ale materialelor vizuale (ex. poze) trimise spre publicare.

b. Revista „Mitropolia Olteniei” deține toate drepturile de copyright pentru materialele publicate.

c. Autorii au dreptul de a folosi, parțial sau integral, materialul publicat pentru pregătirea altor proiecte personale: teze, dizertații sau cărți, făcând mențiunea coordonatelor publicației originale. d. Studiile/articolele sau traducerile publicate în Revista „Mitropolia Olteniei” pot fi folosite în cuprinsul unor volume colective sau omagiale, editate sub egida Editurii „Mitropolia Olteniei”.