Procesul de Recenzare

Pentru a îndeplini normele naționale și internaționale pentru procedura de peer-review (recenzare) a textelor pentru publicare, Colegiul de Redacție a stabilit introducerea procedurii de recenzare internă și externă.

Ce presupune acest model? 

Înainte de a explica întreaga procedură, trebuie știut că acest model promovează ridicarea calității articolelor și un prim pas îl reprezintă recenzarea anonimă, adică autorul nu cunoaște cine anume îi va recenza articolul, dar nici referenții nu vor cunoaște cine este autorul textului. Pentru a îndeplini acest aspect, autorul articolului este rugat să nu facă referiri explicite la anterioarele sale publicații tocmai pentru ca referenții să nu recunoască cine este autorul textului.

Pașii care se vor urma pentru recenzarea internă și externă sunt următorii:

Pasul nr. 1: După primirea textului, Redacția Revistei se obligă să anunțe autorul, în cel mult o săptămână de zile, că textul său a fost descărcat și că a fost înregistrat pentru a intra în procesul de recenzare.

Pasul nr. 2: Prima evaluare a textului se va face intern, de către un referent, ales din lista oficială a recenzorilor interni, care va avea următoarele sarcini: observă dacă textul respectă condițiile pentru publicare în acord cu regulile pre-stabilite de Redacție (Procedura editorială, Normele de tehnoredactare), este atent să nu regăsească indicii cu privire la numele autorului, urmărește să vadă dacă sunt îndeplinite condițiile științifice de publicare, după care propune sau nu textul pentru a fi trimis către recenzorii externi. În cazul în care textul nu respectă cerințele amintite, autorul va fi înștiințat pentru a aduce modificările necesare.

Pasul nr. 3: Dacă textul trece de recenzarea internă, Colegiul de Redacție va direcționa textul către doi referenți externi, aleși din lista oficială a recenzorilor externi.

Pasul nr. 4: Recenzorii externi vor fi atenți la cerințele respectate de către recenzorul intern (a se revedea pasul 2) și după analiza cu atenție a textului, cei doi referenți vor trimite către Redacție textul corectat și răspunsul pentru a-l publica sau nu. În cazul în care referenții au opinii diferite (unul aprobă textul pentru publicare, iar celălalt dă un răspuns negativ), Redacția va solicita opinia unui al treilea referent extern. În atare cazuri, procesul poate dura 2-4 luni. În cazul în care răspunsul celor doi referenți este unul pozitiv, textul va fi pregătit pentru o ultimă verificare tehnică internă și apoi înaintat Redacției pentru publicare (a se vedea pasul nr. 7).

Pasul nr. 5: În urma referatelor, autorului i se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform cu observațiile referenților. La fiecare observație a referenților, autorul va fi rugat să precizeze în ce măsură se conformează sau își păstrează opțiunea de a păstra redactarea inițială.

Pasul nr. 6: În interval de 3 săptămâni, autorul textului are libertatea de a face modificările propuse de către referenți și de a transmite textul la Redacția Revistei. Textul reprimit va fi supus unei corecturi interne și dacă a respectat cerințele referenților, va fi dat către publicare.

Pasul nr. 7: Publicarea este prevăzută, de regulă, în primul număr al Revistei după definitivarea textului. Autorul va fi anunțat de către Redacție că textul a fost dat spre publicare sau nu, în funcție de caz.