Istoric

Rubricile tradiționale ale Revistei noastre sunt următoarele:

Pastorale:

Secțiunea această a Revistei este special dedicată pastoralelor semnate de către IPS Irineu, IPS Varsanufie, PS Nicodim și PS Sebastian, scrise cu ocazia marilor sărbători de peste an: la sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ș.a.

Studii:

Partea cea mai largă a Revistei este rezervată studiilor teologice și istorice. În Revista Mitropolia Olteniei tematicile studiilor sunt diverse și acoperă întreaga diversitate a teologiei academice, anume de la teme biblice, dogmatice, patristice, istorice până la teme de morală sau de misiologie.

Traduceri și Diortosiri:

În această secțiune sunt publicate traduceri din limbi care nu mai sunt folosite azi în circulație, cum ar fi texte din limba greacă, din limba latină, din limba ebraică sau chiar din limba siriacă. În acest fel, putem dispune de texte la care nu avem acces în limba română, sau nici măcar într-o limbă de circulație internațională (engleza, franceza sau germana).

Predici, Comentarii, Meditații:

Fiecare număr al revistei conține cel puțin o predică, legată de un eveniment eclezial din perioada în care se redactează respectivul număr. Totodată, aici este anunțată trecerea la cele veșnicie a unui preot, profesor, teolog sau a unei mari personalități.

Cărți și Reviste, Lansări editoriale și Recenzii:

Partea cea mai importantă a acestei secțiuni a Revistei o reprezintă recenziile noilor cărți publicate, care au rolul de a aduce în atenția cititorilor noștri noi scrieri în domeniul teologiei, atât din țară cât și din străinătate.

Eveniment:

În această ultimă parte sunt amintite cele mai importante evenimente (culturale, științifice, teologice) desfășurate în recenta apropriere a momentului de publicare a noului număr al Revistei.