Colegiul de redacție

PREŞEDINTE
Î.P.S. Acad. Dr. IRINEU,
Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi
Decanul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova

 

MEMBRI
Î.P.S. GHERASIM, Arhiepiscopul Râmnicului
P.S. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei
P.S. SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
P.S. Lect. Univ. Dr. EMILIAN LOVIŞTEANUL,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. MIRCEA PĂCURARIU
Acad. Prof. Univ. Dr. ION DOGARU
Pr. Prof. Univ. Dr. JOHN BRECK (Franţa)
Pr. Prof. Univ. Dr. PAUL NADIM TARAZI (USA)
Prof. Univ. Dr. NICOLAE RODDY (USA)
Prof. Univ. Dr. ARISTOTLE PAPANIKOLAOU (USA)
Pr. Prof. Univ. Dr. VIOREL IONIŢĂ (Elveţia)
Prof. Univ. Dr. PAVEL CHIRILĂ
Pr. Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN PĂTULEANU

 DIRECTOR
Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU

 REDACTOR ŞEF
Adrian Boldişor

COORDONATOR REVISTĂ

Diac. Drd. Ioniţă Apostolache

REFERENTI
IPS IRINEU POPA
CONSTANTIN BAJAU
CONSTANTIN PATULEANU
IVAN ADRIAN
PICU OCOLEANU